Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna

Objavljeno: 22. veljače 2013. u kategoriji

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu "Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna". Ponovna javna rasprava trajat će od 04. do 11. ožujka 2013. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama galerije “Zgor murve” svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati.

Objava-ponovne-javne-rasprave.pdf

Arhiva novosti