Accessibility icon

Poziv na intervju

Objavljeno: 19. siječnja 2021. u kategoriji

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana – Fontane na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen putem oglasnika Narodnih novina dana 11. prosinca 2020. godine („Narodne novine“, broj 138/20) te Rezultata pisanog testiranja, KLASA: 112-02/20-01/6, URBROJ: 2167/07-03/11-21-18 od 19. siječnja 2021. godine, objavljuje Poziv na intervju koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.

Poziv na intervju

Arhiva novosti