Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 7. siječnja 2020. u kategoriji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto spremač, koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23. prosinca 2019. godine, dana 07. siječnja 2020. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti