Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 19. veljače 2020. u kategoriji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo, koji je objavljen putem Narodnih novina dana 07. veljače 2020. godine, dana 19. veljače 2020. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti