Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 7. srpnja 2020. u kategoriji

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen putem Narodnih novina dana 24. lipnja 2020. godine, dana 07. srpnja 2020. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti