Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 6. travnja 2023. u kategoriji

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana – Fontane na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen putem oglasnika Narodnih novina dana 17. ožujka 2023. godine („Narodne novine“, broj 31/23), objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i provjera praktičnog rada).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Arhiva novosti