Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 7. lipnja 2023. u kategoriji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremač, koji je objavljen u Narodnim novinama dana 24. svibnja 2023. godine, dana 7. lipnja 2023. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti