Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 9. travnja 2024. u kategoriji

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalni redar – referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen putem Narodnih novina dana 22. ožujka 2024. godine, dana 9. travnja 2024. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti