Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 3. svibnja 2019. u kategoriji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo, koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. travnja 2019. godine, dana 03. svibnja 2019. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti