Accessibility icon

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 16. prosinca 2019. u kategoriji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent, koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03. prosinca 2019. godine, dana 16. prosinca 2019. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Arhiva novosti