Accessibility icon

Poziv za dostavljanje ponuda

Objavljeno: 2. veljače 2015. u kategoriji

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 06/07, 10/10, 02/12 i 07/14) Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za obavljanje poslova iz komunalne djelatnosti na području Općine Funtana za 2015. godinu. 

 

Poziv-održavanje-javne-rasvjete.pdf
Poziv-održavanje-javnih-površina-i-nerazvrstanih-cesta.pdf
Poziv-obavljanje-veterinarsko-higijeničarskih-poslova.pdf
Poziv-obavljanje-radova-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije.pdf

Arhiva novosti