Accessibility icon

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana

Objavljeno: 27. lipnja 2014. u kategoriji

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Općine Funtana da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Općine Funtana u 2014. godini. 

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana, najkasnije do 21. srpnja 2014. godine, na adresu: Općina Funtana, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, putem Obrasca za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti ili u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana.

Poziv-za-dostavu-prijedloga-za-nagrade-i-priznanja.pdf
Obrazac-za-dostavu-prijedloga-kandidata-za-dodjelu-javnog-priznanja.pdf

Arhiva novosti