Accessibility icon

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2017. godini

Objavljeno: 28. lipnja 2017. u kategoriji

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Funtana-Fontane da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2017. godini. 

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana, najkasnije do 28. srpnja 2017. godine, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, putem Obrasca za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti ili u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane.

Obrazac-za-dostavu-prijedloga-kandidata-za-dodjelu-javnog-priznanja.pdf
Poziv.pdf

Arhiva novosti