Accessibility icon

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2022. godini

Objavljeno: 15. lipnja 2022. u kategoriji

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Funtana-Fontane da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2022. godini.

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane, najkasnije do 15. srpnja 2022. godine, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, putem Obrasca za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti ili u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane.

Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2022. godini
Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana-Fontane u 2022. godini
Obrazac za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja

Arhiva novosti