Accessibility icon

Pozivi za dostavljanje ponuda za obavljanje poslova iz komunalne djelatnosti

Objavljeno: 18. siječnja 2016. u kategoriji

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj  26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članaka 10. i 10.a. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Funtana - Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 6/07, 10/10, 2/12 i 7/14) Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda objavljuje Pozive za dostavljanje ponuda za obavljanje poslova iz komunalne djelatnosti na području općine Funtana-Fontane za 2016. godinu. 

 

Poziv-održavanje-javne-rasvjete.pdf
Poziv-održavanje-javnih-površina-i-nerazvrstanih-cesta.pdf
Poziv-obavljanje-veterinarsko-higijeničarskih-poslova.pdf
Poziv-obavljanje-radova-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije.pdf

Arhiva novosti