Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Izjava o pristupačnosti

Općina Funtana-Fontane nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Funtana-Fontane koje se nalazi na adresi https://www.funtana.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.funtana.hr/ u većoj mjeri je usklađeno sa Zakonom uz iznimke koje se navode u nastavku ove Izjave.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • starije slike objavljene na mrežnom sjedištu nemaju prikladan opis (alt tekst),
  • pojedine starije poveznice nisu jasno označene i nemaju prikladne tekstualne opise,
  • pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.

Općina Funtana-Fontane radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Funtana-Fontane uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Općina Funtana-Fontane će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Općinu Funtana-Fontane.

Sve upite vezane uz pristupačnost ovog mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: funtana@funtana.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.