Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Pravila privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Općina Funtana-Fontane u svom radu obvezuje se postupati u skladu s poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i slično). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina Funtana-Fontane se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

U svakom trenutku imate pravo uvida, ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Naša mrežna stranica koristi se kolačićima (cookie datotekama) da bi Vaše korištenje interneta prilagodila Vašim potrebama. Kolačić je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na Vaš tvrdi disk. Kolačići se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u Vaše računalo. Kolačići se dodjeljuju pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti ova Pravila privatnosti. Promijenjena Pravila privatnosti postaju važeća objavom na ovim mrežnim stranicama.