Accessibility icon

Protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa COVID-19

Objavljeno: 13. ožujka 2020. u kategoriji

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je dana 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Slijedom toga, Stožer civilne zaštite Istarske županije predlaže sljedeće protuepidemijske mjere:

1. TRGOVAČKI CENTRI:
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar,
– ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od jedan (1) metar,
– omogućiti da radi što veći broja kasa radi veće protočnosti.

2. UGOSTITELJSKI OBJEKTI:
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar,
– rad objekata skratiti do 18:00 sati.

3. USLUŽNE DJELATNOSTI (frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari…):
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni jedan (1) metar.

U navedenim objektima potrebno je pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulaznim mjestima postaviti dezinficijense za ruke.

Osobe koje imaju znakove oboljenja gornjih dišnih puteva neka izbjegavaju sva javna mjesta.

Protuepidemijske mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa COVID-19

Arhiva novosti