Accessibility icon

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu

Objavljeno: 13. ožujka 2020. u kategoriji

Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15 i 7/17), u nastavku ove vijesti objavljuju se rezultati Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu.

Rezultati Javnog poziva

Arhiva novosti