Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Objavljeno: 20. rujna 2019. u kategoriji

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. Savjetovanje traje od 20. rujna 2019. godine do 21. listopada 2019. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. listopada 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 Funtana ili putem elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Funtana – Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Nacrt Odluke
Obrazac za savjetovanje

Arhiva novosti