Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane

Objavljeno: 22. prosinca 2017. u kategoriji

Općina Funtana – Fontane objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane. Savjetovanje traje od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 FUNTANA ili putem elektroničke pošte – funtana@funtana.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane koji je objavljen na internet stranicama Općine Funtana – Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. 

Uputa-o-načinu-i-uvjetima-sudjelovanja-u-savjetovanju.pdf
Nacrt-Odluke.pdf
Obrazac-za-savjetovanje.doc

Arhiva novosti