Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Objavljeno: 9. studenoga 2018. u kategoriji

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Savjetovanje traje od 09. studenog 2018. godine do 23. studenog 2018. godine. Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 Funtana ili putem elektroničke pošte funtana@funtana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Funtana-Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Nacrt Odluke
Obrazac za savjetovanje

Arhiva novosti