Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije zelene urbane obnove Općine Funtana-Fontane do 2030. godine

Objavljeno: 14. ožujka 2024. u kategoriji

Općina Funtana-Fontane objavljuje početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije zelene urbane obnove Općine Funtana-Fontane do 2030. godine.

Savjetovanje traje od 14. ožujka 2024. godine do 29. ožujka 2024. godine.

Nacrt Strategije zelene urbane obnove Općine Funtana-Fontane do 2030. godine i Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 29. ožujka 2024. godine na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@funtana.hr ili na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Istarska 17, 52452 Funtana.

Nacrt Strategije zelene urbane obnove Općine Funtana-Fontane do 2030. godine
Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Obrazac za savjetovanje

Arhiva novosti