Accessibility icon

Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. godini

Objavljeno: 19. siječnja 2018. u kategoriji

Obaviještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Obavijest o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. godini. Odluka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane, Obavijest Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane i Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu se preuzeti u nastavku ove vijesti. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, najkasnije do 05. prosinca 2018. godine.

Izjava-o-neostvarivanju-prihoda-od-redovnog-radnog-odnosa-osim-mirovine.pdf
Obavijest-o-sufinanciranju-dopunskog-zdravstvenog-osiguranja-umirovljenika-u-2018.-g..pdf
Izjava-o-neostvarivanju-prava-na-plaćanje-premije-DZO-a-na-teret-proračuna-RH.pdf
Odluka-o-sufinanciranju-dopunskog-zdravstvenog-osiguranja-umirovljenika-u-2018.-g..pdf
Obrazac-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-sufinanciranje-DZO-a.pdf

Arhiva novosti