Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Grb i zastava

Grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega. U poluokruglom štitu, na plavom polju, zlatno-žuta fontana, sa srebrno-bijelim dvostrukim vodoskokom.

Zastava Općine je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Odluka o grbu i zastavi

Likovna rješenja – grb i zastava