Accessibility icon

Započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Funtana istok

Objavljeno: 5. listopada 2023. u kategoriji

Odvodnja Poreč d.o.o. početkom mjeseca listopada započela je radove na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Funtana, na području „Vala“ iza supermarketa Plodine. Vrijednost investicije iznosi  295.000 eura (bez PDV-a).

U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijskih kolektora za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja, u ukupnoj duljini mreže od L= 840 m’, sukladno preglednoj situaciji, čime će biti omogućeno priključenje 25 građevina na sustav javne odvodnje.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 75 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Odvodnja Poreč i ostali sudionici u gradnji poduzet će sve potrebne mjere kako bi se radovi dovršili čim je prije moguće, a očekivani rok završetka radova je sredinom prosinca.

Izvođač radova je Građevinski obrt ŠALIĆ, Kestenova 6, 52446 Nova Vas.

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja te djelomično po neuređenim površinama, sve do spoja na postojeću mrežu naselja Funtana.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže, prometnice kroz dio naselja biti će pod privremenom regulacijom prometa.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Prikaz područja radova dostupan je u nastavku ove vijesti.

Situacija Funtana istok III faza

Arhiva novosti