Accessibility icon

Započeli radovi na rekonstrukciji stare škole u Funtani

Objavljeno: 11. listopada 2021. u kategoriji

Općina Funtana-Fontane je dana 30. rujna 2021. godine s trgovačkim društvom Vladimir Gortan d.d. sklopila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji stare škole u Funtani. Ukupno ugovorena cijena radova, koji su započeti danas, iznosi 2.912.942,55 kn bez PDV-a.

Projekt rekonstrukcije stare škole u Funtani ukupno je vrijedan oko pet milijuna kuna bez PDV-a, a obuhvaća rekonstrukciju postojeće zgrade stare škole te prenamjenu iste u zgradu javne i društvene namjene. Naime, realizacijom započete prve faze projekta uredit će se samo prvi kat na kojemu će biti novi radni prostori za Općinsku upravu i komunalno trgovačko društvo Puntica d.o.o., dok će se naknadno urediti prizemlje, gdje će se uspostaviti društveni dom i manji kulturni centar za potrebe mještana općine i lokalnih udruga, te potkrovlje, gdje će biti uređena sala za sastanke i općinski arhiv.

Udruga za djecu i mlade “Na izvorima prijateljstva” Funtana jučer je organizirala povijesno fotografiranje ispred zgrade stare škole koja je važna generacijama Funtanjana te je objavila: “Stara i trošna izvana, ali unutar zidova prepuna sjećanja. Dok smo čekali fotografa, svatko tko je u nju kročio kroz godine prisjetio se svojih sretnih dana provedenih u njezinim prostorima i hodnicima. Dok je još bila mlada, hodnicima i prostorijama se širilo znanje i dječji smijeh. Zidovi su poslušali mnoge tajne općinskih vlasti, političkih taktika i tajni, ali su i uživali uz taktove baluna, maškara… Svi su se prisjetili susreta i doživljaja koje nam je ta sada “stara dama” omogućila. Izmiješanih emocija otpratili smo je, jer već sutra joj krojimo novo ruho. Svakim pogledom na fotografiju sjetit ćemo se naše stare škole, a kad ona dobije novo ruho, svi zajedno ćemo opet stvarati nove i sretne doživljaje za neke buduće generacije. Hvala staroj dami na doživljajima urezanim u sjećanje. Hvala svima koji su omogućili da naša stara dama dobije novo ruho. Hvala Funtani koja je stala pred aparat i pomogla da sva sjećanja sažmemo u jednu fotografiju.” Fotografije je snimio Tomislav Kovačić.

Arhiva novosti