Accessibility icon

6. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 24. ožujka 2022. u kategoriji

U srijedu, 30. ožujka 2022. godine, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u galeriji “Zgor murve” u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu,
  5. Donošenje Plana davanja koncesija na području Općine Funtana-Fontane u 2022. godini,
  6. Donošenje Odluke o odobrenju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane,
  7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 1467/2 k.o. Funtana,
  8. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
  9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine,
  10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

Arhiva novosti